Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific je vodilni proizvajalec laboratorijske opreme na svetu. Naše podjetje v Sloveniji zastopa njihovo divizijo Life Science, ki med drugim pokriva blagovne znamke Applied Biosystems, Invitrogen, Gibco, IonTorrent in Thermo Scientific. Divizija Life Science je tako naslednik več družb, ki so orala ledino področju molekularne biologije in bila vodilna na svojih področjih, ter jih je družba Thermo Fisher Scientific kupila tekom let. Gre torej za naslednike pionirjev na številnih področjih kot so denimo Ambion – pionirji na področju RNA; Applied Biosystems – začetniki komercialnega PCR, QPCR, sekveniranja (prvi posekvenirali humani genom leta 2000); Invitrogen – pionir na področju kemikalij za molekularno biologijo; Ion Torent – izdelal najhitrejši komercialni NGS sekvenator, kjer reakcija poteče na čipu in je dostopen vsakemu laboratoriju, ki se ukvarja s tarčnim sekveniranjem in sekveniranjem manjših genomov (bakterije, virusi); Affymetrix – zlati standard za analizo mrež, itd.

V Sloveniji ponujamo izdelke z naslednjih področij:

Protitelesa (Antibodies)

Povezava

Analiza celic (Cell Analysis)

Povezava

Celične kulture in transfekcija (Cell Culture & Transfection)

Povezava

Sinteza genov in kloniranje (Cloning)

Povezava

Izolacija RNK in DNK (DNA & RNA Extraction & Analysis)

Povezava

Epigenetika in raziskave ncRNA (Epigenetics & ncRNA Research)

Povezava

Pretočna citometrija (Flow Cytometry)

Povezava

Genska ekspresija, genotipizacija (Gene Expression Analysis & Genotyping)

Povezava

Genski inženiring, CRISPR (Genome Editing)

Povezava

Mikromreže (Microarray Analysis)

Povezava

Oligonukleotidni začetniki in sonde (Oligos, Primers, Probes & Genes)

Povezava

Verižna reakcija s polimerazo (PCR)

Povezava

Proteinska biologija (Protein Biology)

Povezava

Kvantitativni PCR (Real-Time PCR)

Povezava

Interferenčna RNA (RNAi)

Povezava

Sekveniranje– klasično Sangerjevo in NGS (Sequencing)

Povezava

Matične celice (Stem Cell Research)

Povezava

Sintezna biologija (Synthetic Biology)

Povezava

Rešitve s področja veterine

Povezava

Rešitve s področja agrigenomike

Povezava

Rešitve s področja biofarmacevtike

Povezava

Rešitve s področja biotehnologije

Povezava

Rešitve s področja diagnostike

Povezava

Rešitve s področja forenzike

Povezava

Rešitve blagovne znamke Applied Biosystems

Povezava

Rešitve blagovne znamke Invitrogen

Povezava

Rešitve blagovne znamke Ion Torrent

Povezava

Rešitve blagovne znamke Gibco

Povezava

Rešitve blagovne znamke Thermo Scientific

Povezava