Raziskave in razvoj

Naše podjetje ima že dlje časa tudi status raziskovalne organizacije.

V želji, da bi si zagotovili kar najboljše pogoje za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti, smo si v podjetju uredili tudi svoj lastni laboratorij z nekaj visokotehnološke opreme. Med osnovnimi sredstvi imamo tako NGS sekvenator, qPCR instrumente, sistem za izolacijo DNK, robota za razvoj metod avtomatizirane ekstrakcije DNK, več termociklerjev, čitalec mikrotitrskih ploščic, sistem za mikrofluidne analize, instrument iBright za slikanje in analizo gelov in membran, UV-Vis spektrometre, dva FT-IR spektrometra in drugo.

Sodelovanje z našo raziskovalno skupino

V kolikor bi želeli sodelovati z našo raziskovalno skupino oziroma imate idejo za raziskovalni projekt, a nimate prave opreme za izvedbo, nas lahko kontaktirate in se bomo poizkusili dogovoriti za sodelovanje.

Sistem iBright

Bibliografije naših raziskovalcev:

dr. Nataša Toplak, univ.dipl.biol.
dr. Minka Kovač, univ.dipl. inž. kem.
dr. Simon Koren, univ. dipl. biokem.
dr. Sašo Čebašek, univ. dipl. kem.
dr. Anja Veronovski, univ. dipl. kem.
dr. Urška Sivka, univ. dipl. inž. zoot.
mag. Anton Kovač, univ.dipl. inž. kem.