PerkinElmer

Zgodovina

Zgodovina PerkinElmerja sega v leto 1937, ko sta znanje in skupno strast do optike ter astronomije združila Richard Perkin in Charles Elmer pod znamko Perkin-Elmer.

PerkinandElmer-860x484_tcm137-164712
Model 137 IR spektrofotometer proizvajalca PerkinElmer, 1960 -1969.
Model 137 IR spektrofotometer proizvajalca PerkinElmer, 1960 -1969.

Podjetje je že v prvih letih predstavilo precej znanstvenih inovacij in njihovih izboljšav na področju kemije s podporo računalnikov. Tako sta na trg prišla prvi komercialni tovarniško izdelan spekrofotometer in prvi plinski kromatograf.

PerkinElmerjevi znanstveniki in raziskovalci so s predanostjo skozi vsa leta obstoja podjetja razvili inovativne rešitve na področju kemijske analitike kot tudi biološke znanosti, kar je podjetje PerkinElmer uvrstilo v sam svetovni vrh ponudnikov analitskih inštrumentov. Sprva so bile inovacije usmerjene v vesolje s prodorom precizne optike v podporo astronomiji. Čez čas pa so usmerili razvoj v tehnologije slikanja, detektiranja in analize najmanjših vzorcev.

Prvi GC model 154 v laboratoriju za plinsko kromatograijo v Esso R&D Co. leta 1958.
Prvi GC model 154 v laboratoriju za plinsko kromatograijo v Esso R&D Co. leta 1958.

PerkinElmer danes

Danes PerkinElmer ponuja inštrumente za kemijsko analitiko na področju:

image4-23

Atomske spektroskopije AA, ICP-OES, ICP-MS

Povezava
Screenshot 2021-05-27 at 11.06.29

Kromatografije

Povezava
Screenshot 2021-05-27 at 11.07.30

Sklopitvene tehnologije

Povezava
FTIR in UV-VIS spektrometri

Molekulske spektroskopije

Povezava
image9-small-34

Organske elementne analize

Povezava
image10-35

Termične analize

Povezava

Na področju bioloških znanosti PerkinElmer prav tako ponuja širok nabor instrumentov in reagentov:

image12-39

Instrumenti za avtomatizirano izolacijo nukleinskih kislin

Povezava
image14-43

Mikrofluidni sistemi za hitro avtomatizirano analizo nukleinskih kislin, proteinov, glikanov

Povezava
image16-47

Sistemi za avtomatizirano pipetiranje

Povezava
image20-57

Čitalci mikrotitrskih ploščic

Povezava
image21-59

Instrumenti in reagenti za in vivo slikanje

Povezava
image22-61

Avtomatizirana mikroskopija in programska oprema za high content analize

Povezava
image23-63

Avtomatizirana mikroskopija za dolgotrajno slikanje živih celic

Povezava
image24-65

Instrumenti za radiometrično detekcijo

Povezava
image25-67

Reagenti za določanje širokega nabora analitov na osnovi tehnologij Alpha in TRF

Povezava
image27-71

Reagenti za določanje širokega nabora analitov na osnovi tehnologij Alpha in TRF

Povezava
image28-73

Reagenti za sekveniranje naslednje generacije Nextflex

Povezava
image27-71

Reagenti za določanje širokega nabora analitov na osnovi tehnologij Alpha in TRF

Povezava