Revvity

Revvity v Sloveniji

Revvity je novoustanovljeno podjetje, ki na področju bioloških znanosti ponuja širok nabor instrumentov in reagentov. V Sloveniji pokrivamo njihove raziskovalne instrumente, zanje nudimo potrošni material in reagente, ter nudimo servisno in aplikativno podporo.

Revvity se v svoji ponudbi osredotoča na visoko zmogljive sisteme, dodatna prednost pa so celovite rešitve, ki jih lahko ponudi z združevanjem preizkušenih instrumentov in reagentov ter bogatega znanja s tega področja. Med najpomembnejše tehnike, ki jih podjetje pokriva, sodijo izolacija nukleinskih kislin, avtomatizacija pipetiranja in drugih postopkov v laboratoriju, mikrofluidna kapilarna analiza nukleinskih kislin, proteinov in glikanov, scintilacijsko štetje za radiometrične analize, neinvazivno slikanje živih živali, mikroskopija in t.i. “high-content” analize ter analize s čitalci mikrotitrskih ploščic, ki podpirajo tudi naprednejše alternative klasičnim tehnikam.

Na področju bioloških znanosti Revvity ponuja širok nabor instrumentov in reagentov:

Instrumenti za avtomatizirano izolacijo nukleinskih kislin

Povezava

Mikrofluidni sistemi za hitro avtomatizirano analizo nukleinskih kislin, proteinov, glikanov

Povezava

Sistemi za avtomatizirano pipetiranje

Povezava

Čitalci mikrotitrskih ploščic

Povezava

Instrumenti in reagenti za in vivo slikanje

Povezava

Avtomatizirana mikroskopija in programska oprema za high content analize

Povezava

Avtomatizirana mikroskopija za dolgotrajno slikanje živih celic

Povezava

Instrumenti za radiometrično detekcijo

Povezava

Reagenti za določanje širokega nabora analitov na osnovi tehnologij Alpha in TRF

Povezava

Reagenti za določanje širokega nabora analitov na osnovi tehnologij Alpha in TRF

Povezava

Reagenti za sekveniranje naslednje generacije Nextflex

Povezava

Reagenti za določanje širokega nabora analitov na osnovi tehnologij Alpha in TRF

Povezava