RRI projekt: Programska platforma za avtomatizirano beleženje in vodenje znanstvenih podatkov in procesov pri delu z analizami NGS

Naziv RRI projekta: Programska platforma za avtomatizirano beleženje in vodenje znanstvenih podatkov in procesov pri delu z analizami NGSLoop
Kratica projekta: apkNGS
Konzorcij: Omega d.o.o. (prijavitelj), BioSistemika (konzorcijski partner)
Trajanje projekta: 07. 02. 2018 – 06. 02. 2020
Predvidena vrednost projekta: 1.076.243,00 EUR
Predvideno sofinanciranje projekta: 473.605,62 EUR

Predmet razvoja projekta bo nova programska platforma za aplikativno podporo kolaborativnega dela pri sekvenciranju DNA, kjer bo potrebno združiti znanja s področij informacijskih tehnologij in s področja genetskih raziskav.

Platforma za aplikativno podporo kolaborativnega dela pri sekvenciranju DNA/RNA bo podpirala sekvenciranje nove generacije (angl. next generation sequencing – NGS). Gre za v nadaljevanju podrobneje pojasnjeno tehnologijo sekvenciranja DNA, ki je izjemno hitra in učinkovita, potrebuje pa inteligentno podporo za delo s podatki, ki jih običajno hkrati oblikuje in pridobiva večja laboratorijska ekipa. Zgolj beleženje v laboratorijski dnevnik v takem primeru ne omogoča optimizacije laboratorijskih procesov v meri, kot jo je sposobna zagotoviti IT, ki lahko z namensko platformo zagotovi popolno podporo vsem procesom laboratorijskega sekvenciranja in hkratno zajemanje podatkov z vseh personalnih virov ter njihovo inteligentno razvrščanje.

Trenutno se sledenje, beleženje in obdelava podatkov ter procesov iz analiz NGS v večini izvaja na več različnih orodjih in sistemih, kar lahko privede do neenotnosti, nekompatibilnosti, neurejenosti, netransparentnosti in celo izgube podatkov. Naša platforma bo omogočala centraliziran, interoperabilen in avtomatiziran način dela s podatki in procesi analiz NGS, kar bo prispevalo k hitrejšemu, preprostejšemu, bolj reguliranemu in bolj transparentnemu poteku dela z analizami NGS.

Glavni cilj razvojnega projekta je razvoj izdelka apkNGS – programske platforme za avtomatizirano beleženje in vodenje znanstvenih podatkov in procesov z naslednjimi lastnostmi:
– zmožnost dela s podatki, vključenimi v NGS analize;
– centraliziran, avtomatiziran in interoperabilen način dela s podatki iz analiz NGS;
– odprtokodnost.

Predmet razvoja bo nov izdelek, ki bo prispeval k doseganju ciljev prednostnega področja S4 Pametna mesta in skupnosti, z inovativnim vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske postopke podjetja in izdelka, kot tudi s skrajšanjem časa od ideje do trga in krepitvijo konkurenčnega položaja podjetij, vključenih v konzorcij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si