Dogodki

Vabilo na delavnico Revvity - Microfluidic Nucleic Acid Analysis


Spoštovani,

Vabimo vas na poldnevno delavnico “Revvity – Microfluidic Nucleic Acid Analysis“, ki jo organiziramo v podjetju Omega d.o.o. v sodelovanju s partnerjem Revvity.

Kdaj: 31. januarja in/ali 1. februarja 2024.
Kje: Laboratorij podjetja Omega d.o.o., Dolinškova cesta 8, Ljubljana.

Namen delavnice je raziskovalcem približati uporabo mikrofluidnega sistema za analizo nukleinskih kislin, imenovanega LabChip GX, in pripadajočega programa Reviewer Software.

V molekularno-bioloških raziskavah je pomemben korak natančno preverjanje kvalitete in količine izoliranih nukleinskih kislin, saj oboje izrazito vpliva na končne rezultate mnogih molekularnih analiz. Med glavne prednosti mikrofluidnega sistema sodijo njegova prilagodljivost, natančnost, hitrost, enostavnost analize podatkov ter dolgoročna primerljivost rezultatov. Sistem prav tako ne zahteva uporabe posebnih predpripravljenih standardov ali referenčnih kontrol.

Delavnico priporočamo vsem, ki se ukvarjate z analizo nukleinskih kislin, tako RNA kot DNA. Udeleženci bodo imeli tudi možnost analize lastnih vzorcev.

Več informacij o delavnici najdete v naslednji povezavi.

Če menite, da je delavnica primerna za katerega od vaših kolegov, mu prosimo posredujte to vabilo.

Toplo vabljeni!