Raziskave in razvoj

Naše podjetje ima že dlje časa tudi status raziskovalne organizacije.

V želji, da bi si zagotovili kar najboljše pogoje za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti, smo si v podjetju uredili tudi svoj lastni laboratorij z nekaj visokotehnološke opreme. Med osnovnimi sredstvi imamo tako dva genetska analizatorja, RealTime PCR-je, robota za razvoj metod avtomatizirane ekstrakcije DNK, dva termociklerja, dva čitalca mikrotitrskih ploščic, štiri UV-Vis spektrometre, dva FT-IR spektrometra in drugo.

Še posebej bi poudarili našo najnovejšo pridobitev Ion Torrent PGM (Personal Genome Machine), genetski sekvenator druge generacije. Sistem temelji na popolnoma novem in revolucionarnem načinu  delovanja, saj med reakcijo sekveniranja pretvarja kemijski signal v električnega - izkorišča polprevodniško tehnologijo sekveniranja DNA, »Post-Light«. Sistem odlikuje izredna hitrost sekveniranja (2h), natančnost prebranih surovih podatkov ter visoka odprtost ter nadgradljivost. Sekvenator PGM je edinstveni sistem na trgu, saj za detekcijo podatkov med procesom sekveniranja ne potrebuje klasičnih dragih optičnih delov, laserjev, označevanja nukleotidov s fluorescentnimi barvili (dNTP), itd., ampak za delovanje uporablja čip iz silicijeve rezine (podoben računalniškim čipom!). Da gre zares za revolucionarno novost dokazuje tudi članek o tej tehnologiji, objavljen v priznani znanstveni reviji Nature v juliju 2011 (še link do članka na spletni strani revije Nature: http://www.nature.com/nature/journal/v475/n7356/full/nature10242.html).

Silicijeva rezina (»čip«) je polprevodno kovinsko oksidno dopirano integrirano vezje (CMOS), ki jih srečamo v večini sodobnih elektronskih naprav. Na posebne mikro oziroma nano kroglice fiksiramo proučevano DNA, ki jo prelijemo preko mikro ali nano reaktorskih posodic na kovinsko oksidni polprevodni rezini oziroma čipu (CMOS). Med DNA sekveniranjem se kemijske informacije v reaktorčku direktno pretvorijo v napetostne signale, ti pa v digitalne podatke. Digitalne podatke nato s pomočjo programskih orodij shranjujemo in obdelujemo na računalniški strežniški postaji.

Več o tehnologiji si lahko preberete tu
Še dve sliki za lažjo predstavo:
       Ion Torrent               Ion Torrent chip

  Ion Personal Genome Machine (PGM™) sequencer                                      Čip


Bibliografije naših raziskovalcev:

dr. Nataša Toplak, univ.dipl.biol.
dr. Minka Kovač, univ.dipl. inž. kem.
dr. Simon Koren, univ. dipl. biokem.
dr. Sašo Čebašek, univ. dipl. kem.
dr. Anja Veronovski, univ. dipl. kem.
dr. Urška Sivka, univ. dipl. inž. zoot.
mag. Anton Kovač, univ.dipl. inž. kem.