Kdo smo

Podjetje Omega d.o.o. smo ustanovili leta 1989. Od leta 1996 uradno zastopamo ameriško multinacionalko Perkin Elmer na področju Slovenije.

Naše podjetje tako že več kot 20 let nudi rešitve na področjih kot so kemija, ekologija, farmacija, molekularna biologija, forenzika in podobno. Zastopamo tri vodilne proizvajalce instrumentov za analize s teh področij, Perkin Elmer, Sciex in Thermo Fisher Scientific (blagovne znamke Applied Biosystems®, Invitrogen™, Gibco™, Molecular Probes™,  Ion Torrent™ in Novex®).

Glavno poslanstvo našega podjetja je pomagati pri prenosu in uvajanju novih, hitro razvijajočih se tehnologij in postopkov s področja kemijske analitike in molekularne biologije v slovenski prostor. Zaposlene strokovnjake v Omegi d.o.o. lahko smatramo za neke vrste most med našimi strankami in specialisti določenih tehnik iz omenjenih multinacionalk. Novi postopki zahtevajo od zaposlenih neprestano izobraževanje in visoko stopnjo strokovnih znanj in samoiniciativnosti. Znanja s področji analizne kemije, fizikalne kemije, biokemije, biologije in fizike omogočajo zaposlenim uspešno razvojno in raziskovalno delo (razvoj metod, računalniških algoritmov, izobraževanje, svetovanje ..itd). Sami ali v sodelovanju z našimi partnerji iz tujine po potrebi razvijamo tudi detekcijske postopke in programske pakete na ključ (protokoli za delo na robotiziranih sistemih po želji strank), izvajamo storitve s področja molekularne biologije (od izolacije DNA, RNA, PCR analiz, analiz s pomočjo PCR v realnem času, do izvajanja fragmentnih in sekvenčnih analiz) in servisne storitve vseh visokotehnoloških aparatur. Izvajamo osnovna in specializirana šolanja uporabnikov v Sloveniji ter šolanja organiziramo tudi v tujini.

V podjetju svetujemo tudi pri izbiri primerne tehnologije, omogočimo nakup ustreznega aparata, ga montiramo, uporabnike izobražujemo, aparate pa vzdržujemo v vsej njihovi življenjski dobi, to pomeni preventivna vzdrževanja in validacije, kar izvajajo naši visoko usposobljeni servisni inženirji. Uporabnikom pred nakupom svetujemo, da izberejo optimalno tehnologijo za njihovo delo, po nakupu pa bodisi ponudimo rešitev na ključ bodisi svetujemo pri rednem delu, za kar skrbi ekipa visoko usposobljenih strokovnjakov z magisteriji in doktorati.

Naše podjetje ima tudi status raziskovalne organizacije pri ARRS in imamo odprtih kar nekaj projektov. Nabavili smo tudi nekaj visokotehnološke opreme, tako da imamo med osnovnimi sredstvi dva genetska analizatorja, RealTime PCR-je, robota za razvoj metod avtomatizirane ekstrakcije DNK, dva termociklerja, dva čitalca mikrotitrskih ploščic, štiri UV-Vis spektrometre, dva FT-IR spektrometra in drugo.